(0274) 730 6411 - Emergency 24/7
(02743) 72 59 59 59 - Customer Service

 

Headquarter

26/14 Kp. Bình Đường 2, Phường An Bình,

Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

Follow us

LỊCH HOẠT ĐỘNG DỊP NGHỈ LỄ 2/9/2022

Company News

date: 29-08-2022

Lastest News

Company News

date: 12-04-2023

Kết quả đánh giá 83 tiêu chí chất lượng bệnh viện của Sở Y tế

Company News

date: 29-01-2024

THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ TẾT ÂM LỊCH 2024

Company News

date: 30-06-2023

[THÔNG BÁO] CHUYỂN VỊ TRÍ KHOA Y HỌC CỔ TRUYỀN

Make an Appointment for company

Make an Appointment for patient