Hotline

(0274) 730 6411 - Emergency 24/7
(02743) 72 59 59 59 - Customer Service

 

Headquarter

26/14 KP Binh Duong 2, An Binh Ward

Di An City, Binh Duong Province

Follow us

News & Events

Social Events

BỆNH VIỆN HOÀN HẢO KEIMEIKAI CHUNG TAY VỚI SỞ Y TẾ BÌNH DƯƠNG ĐỂ SỚM TIẾN ĐẾN TRẠNG THÁI BÌNH THƯỜNG MỚI

Make an Appointment for company

Make an Appointment for patient