Hotline

(0274) 730 6411 - Emergency 24/7
(02743) 72 59 59 59 - Customer Service

 

Headquarter

26/14 KP Binh Duong 2, An Binh Ward

Di An City, Binh Duong Province

Follow us

News & Events

Company NewsHealth News

Company News

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HOÀN HẢO KEI MEI KAI TỔ CHỨC LỄ PHÁT ĐỘNG CHIẾN DỊCH “BẢO VỆ SỰ SỐNG: HÃY VỆ SINH TAY”

Company News

Company News

Company News

TRIỂN KHAI TEST NHANH SÀNG LỌC COVID-19 tại BỆNH VIỆN HOÀN HẢO KEIMEIKAI

Company News

Company News

Company News

BE ASSURED MEDICAL EXAMINATION, DO NOT WORRY ABOUT THE COST

1 2

Make an Appointment for company

Make an Appointment for patient