(0274) 730 6411 - Emergency 24/7
(02743) 72 59 59 59 - Customer Service

 

Headquarter

26/14 Kp. Bình Đường 2, Phường An Bình,

Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

Follow us

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT TÀI KHOẢN NGƯỜI DÙNG

1. Mục đích và phạm vi thu thập

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên website hoanhao-hospital.com bao gồm: email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ Khách hàng. Đây là các thông tin mà hoanhao-hospital.com cần Khách hàng cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và BỆNH VIỆN HOÀN HẢO KEI MEI KAI sử dụng nhằm liên hệ xác nhận khi Khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên hoanhao-hospital.com, đảm bảo quyền lợi cho Khách hàng.

Khách hàng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, Khách hàng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho BỆNH VIỆN HOÀN HẢO KEI MEI KAI về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Website hoanhao-hospital.com sử dụng thông tin Khách hàng cung cấp để:

 • Cung cấp các dịch vụ đến Khách hàng.
 • Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa Khách hàng và hoạt động TMĐT.
 • Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của Khách hàng hoặc các hoạt động giả mạo Khách hàng.
 • Liên lạc và giải quyết với khách hàng trong những trường hợp đặc biệt.
 • Không sử dụng thông tin cá nhân của Khách hàng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại hoanhao-hospital.com.
 • Website TMĐT có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân Khách hàng khi có yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của Khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự Khách hàng đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân Khách hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của hoanhao-hospital.com

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập, quản lý thông tin và hỗ trợ Khách hàng

BỆNH VIỆN HOÀN HẢO KEI MEI KAI

Trụ sở chính: 26/14 KP. Bình Đường 2, P. An Bình, TP. Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

Địa chỉ liên hệ: 26/14 KP. Bình Đường 2, P. An Bình, TP. Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

Hotline: 0274 372 5959

Email: info@hoanhao-keimeikai.vn

5. Phương tiện và công cụ để Khách hàng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu của mình

-   Khách hàng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu BỆNH VIỆN HOÀN HẢO KEI MEI KAI thực hiện việc này.

-   Khách hàng có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin các nhân cho bên thứ ba đến Ban quản trị của website TMĐT hoanhao-hospital.com. Khi tiếp nhận những phản hồi này, BỆNH VIỆN HOÀN HẢO KEI MEI KAI sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn Khách hàng khôi phục và bảo mật lại thông tin.

6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân Khách hàng

 • Thông tin cá nhân của Khách hàng trên hoanhao-hospital.com được BỆNH VIỆN HOÀN HẢO KEI MEI KAI cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của BỆNH VIỆN HOÀN HẢO KEI MEI KAI. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi Khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của Khách hàng đó, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác. BỆNH VIỆN HOÀN HẢO KEI MEI KAI cam kết:
 • Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ ba nào về thông tin cá nhân của Khách hàng khi không có sự cho phép hoặc đồng ý từ Khách hàng, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.
 • Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân Khách hàng, BỆNH VIỆN HOÀN HẢO KEI MEI KAI sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho Khách hàng được biết.
 • Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Khách hàng bao gồm thông tin hóa đơn, chứng từ kế toán số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn cấp 1 của BỆNH VIỆN HOÀN HẢO KEI MEI KAI.
 • Với việc tham gia mua bán trên hoanhao-hospital.com, bạn đã đồng ý cung cấp thông tin cho chúng tôi cũng như bạn đồng ý với Chính sách và quy định chung của chúng tôi và rằng bạn đã đọc và đồng ý với Chính sách thu thập và bảo mật thông tin cũng như các điều kiện sử dụng có đăng tải trong website này.

Make an Appointment for company

Make an Appointment for patient