(0274) 730 6411 - Emergency 24/7
(02743) 72 59 59 59 - Customer Service

 

Headquarter

26/14 Kp. Bình Đường 2, Phường An Bình,

Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

Follow us

Recruitment

Job title

Location

Contract

Post date

Job title:Chuyên viên Quản lý chất lượng

Location:

Contract:Toàn thời gian

Post date:17-05-2024

Apply

Job title:Kỹ thuật viên Vật lý trị liệu – Phục hồi chức năng

Location:

Contract:Toàn thời gian

Post date:17-05-2024

Apply

Job title:Chuyên viên Kế hoạch tổng hợp (Kinh nghiệm làm bệnh viện đa khoa)

Location:

Contract:Toàn thời gian

Post date:17-05-2024

Apply

Job title:BSCKI. Chẩn đoán hình ảnh

Location:

Contract:Toàn thời gian

Post date:17-05-2024

Apply

Job title:Kỹ thuật viên X-quang

Location:Số 344B Đường BH22, Khu phố Đồng An, Phường Bình Hòa, Thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương

Contract:Toàn thời gian

Post date:17-05-2024

Apply
1 2 3 4 5

Make an Appointment for company

Make an Appointment for patient