(0274) 730 6411 - Emergency 24/7
(02743) 72 59 59 59 - Customer Service

 

Headquarter

26/14 Kp. Bình Đường 2, Phường An Bình,

Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

Follow us

Recruitment

Job title

Location

Contract

Post date

Job title:Kỹ thuật viên X-quang

Location:Số 344B Đường BH22, Khu phố Đồng An, Phường Bình Hòa, Thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương

Contract:Toàn thời gian

Post date:10-04-2023

Apply

Job title:Dược sĩ Lâm sàng

Location:

Contract:Toàn thời gian

Post date:03-04-2023

Apply

Job title:Nữ hộ sinh

Location:

Contract:Toàn thời gian

Post date:01-04-2023

Apply

Job title:Bác sĩ Nội

Location:

Contract:Toàn thời gian

Post date:01-04-2023

Apply

Job title:Kỹ thuật viên Vật lý trị liệu – Phục hồi chức năng

Location:

Contract:Toàn thời gian

Post date:01-04-2023

Apply
1 2 3 4

Make an Appointment for company

Make an Appointment for patient