(0274) 730 6411 - Emergency 24/7
(02743) 72 59 59 59 - Customer Service

 

Headquarter

26/14 Kp. Bình Đường 2, Phường An Bình,

Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

Follow us

Recruitment

Job title

Location

Contract

Post date

Job title:

Location:

Contract:4 Years

Post date:25-11-2023

Apply

Job title:ĐIỀU DƯỠNG DỤNG CỤ

Location:

Contract:Toàn thời gian

Post date:24-10-2023

Apply

Job title:Nữ hộ sinh

Location:

Contract:Toàn thời gian

Post date:18-08-2023

Apply

Job title:Y sĩ Răng - Hàm - Mặt

Location:

Contract:Toàn thời gian

Post date:18-08-2023

Apply

Job title:Kỹ thuật viên Vật lý trị liệu – Phục hồi chức năng

Location:

Contract:Toàn thời gian

Post date:18-08-2023

Apply
1 2 3 4 5

Make an Appointment for company

Make an Appointment for patient