(0274) 730 6411 - Emergency 24/7
(02743) 72 59 59 59 - Customer Service

 

Headquarter

26/14 Kp. Bình Đường 2, Phường An Bình,

Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

Follow us

Recruitment

Job title

Location

Contract

Post date

Job title:

Location:

Contract:Toàn thời gian

Post date:01-02-2023

Apply

Job title:Nữ hộ sinh

Location:

Contract:Toàn thời gian

Post date:28-01-2023

Apply

Job title:Y sĩ Răng - Hàm - Mặt

Location:

Contract:Toàn thời gian

Post date:28-01-2023

Apply

Job title:Điều dưỡng viên trực Y tế cơ quan

Location:

Contract:Toàn thời gian

Post date:28-01-2023

Apply

Job title:Chuyên viên Kế hoạch tổng hợp (Kinh nghiệm làm bệnh viện đa khoa)

Location:

Contract:Toàn thời gian

Post date:28-01-2023

Apply
1 2 3

Make an Appointment for company

Make an Appointment for patient