(0274) 730 6411 - Emergency 24/7
(02743) 72 59 59 59 - Customer Service

 

Headquarter

26/14 Kp. Bình Đường 2, Phường An Bình,

Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

Follow us

Thông báo kết quả khảo sát hài lòng Quý II năm 2022

Company News

date: 13-12-2022

1. Kết quả khảo sát hài lòng người bệnh ngoại trú

  1. Tỷ lệ hài lòng chung: 94%

Lastest News

Company News

date: 07-10-2019

BE ASSURED MEDICAL EXAMINATION, DO NOT WORRY ABOUT THE COST

Company News

date: 09-04-2020

BỆNH VIỆN HOÀN HẢO KEI MEI KAI THỰC HIỆN PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

Company News

date: 25-08-2022

KHÓA ĐÀO TẠO QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VÀ AN TOÀN NGƯỜI BỆNH CHO NHÂN VIÊN Y TẾ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA HOÀN HẢO KEI MEI KAI

Make an Appointment for company

Make an Appointment for patient