(0274) 730 6411 - Emergency 24/7
(02743) 72 59 59 59 - Customer Service

 

Headquarter

26/14 Kp. Bình Đường 2, Phường An Bình,

Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

Follow us

Thông báo kết quả khảo sát hài lòng Quý III năm 2022

Company News

date: 13-12-2022

Thông báo kết quả khảo sát hài lòng Quý III năm 2022

Lastest News

Company News

date: 21-03-2023

Khai trương phòng mổ hybrid hiện đại - tiêu chuẩn Nhật Bản

Company News

date: 29-08-2022

LỊCH HOẠT ĐỘNG DỊP NGHỈ LỄ 2/9/2022

Company News

date: 13-12-2022

Thông báo kết quả khảo sát hài lòng Quý II năm 2022

Make an Appointment for company

Make an Appointment for patient