(0274) 730 6411 - Emergency 24/7
(02743) 72 59 59 59 - Customer Service

 

Headquarter

26/14 Kp. Bình Đường 2, Phường An Bình,

Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

Follow us

Thông báo kết quả khảo sát hài lòng Quý III năm 2022

Company News

date: 13-12-2022

Thông báo kết quả khảo sát hài lòng Quý III năm 2022

Lastest News

Company News

date: 09-05-2023

Hội thảo khoa học “Tối ưu hóa điều trị các bệnh lý tim mạch, đái tháo đường”

Company News

date: 21-03-2023

Khai trương phòng mổ hybrid hiện đại - tiêu chuẩn Nhật Bản

Company News

date: 12-04-2023

Kết quả đánh giá 83 tiêu chí chất lượng bệnh viện của Sở Y tế

Make an Appointment for company

Make an Appointment for patient