(0274) 730 6411 - Emergency 24/7
(02743) 72 59 59 59 - Customer Service

 

Headquarter

26/14 Kp. Bình Đường 2, Phường An Bình,

Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

Follow us

BÁO CÁO KẾT QUẢ TỰ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2022

Company News

date: 04-01-2023

Lastest News

Company News

date: 13-12-2022

Thông báo kết quả khảo sát hài lòng Quý II năm 2022

Company News

date: 25-08-2022

KHÓA ĐÀO TẠO QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VÀ AN TOÀN NGƯỜI BỆNH CHO NHÂN VIÊN Y TẾ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA HOÀN HẢO KEI MEI KAI

Company News

date: 09-01-2023

Thông báo lịch làm việc Tết 2023

Make an Appointment for company

Make an Appointment for patient